Hirdetések
Főoldal
Templomi programok
Szentségek kiszolgáltatása
Ünnepeink
Hitoktatás, katekézis
Hivatalos ügyintézés
Katekumenátus
Betegellátás
Plébániánk hívei
Történelmi visszatekintés
Karitász csoport
Anyagi ügyek
Képek: a templomban
Külső képek

Ünnepeink

A főoltár

Adventben

Hétköznapokon hétfőtől péntekig
reggel 6-kor hajnali szentmisét tartunk.

Karácsony ünnepe

Karácsony az Úr Jézus születésének ünnepe

Karácsony ünnepi programok

Szenteste, dec. 24-én
a szokásos karácsonyi pásztorjátékot du. 5-kor tartjuk,
a karácsony előesti misével egybekapcsolva, (a szentmise evangéliuma után).
Éjszaka, dec. 24-én 22.00-kor, a szokásos éjjeli szentmise.

Karácsony ünnepén vasárnapi miserendet tartunk.

Dec. 26-án, karácsony másnapján ünnepeljük

Szent István, az első vértanút

(ajánlott ünnep)
Ünnepi szentmise csak reggel 08.00-kor.

A Szentcsalád ünnepe

A szentcslád ünnepét a karácsony hetébe eső vasárnap ünnepeljük,
vasárnapi miserendet tartunk.

Év végi hálaadás

dec. 31-én, a du. 5-kor kezdődő szentmisével kapcsolatban.

A januári szentségimádási napok a Győri templomokban

1. Bazilika
2. Bencés
3. Kármel
4. Német Ispita
5. Szent Erzsébet
6. Orsolya
7. Újváros
8. Kamillus
9. Sziget
10. Szabadhegy
11. Gyárváros
12. Szent Imre
13. Szentlélek
14. Révfalú

A szentségimádások a győri templomokban minden évben ugyanazon a napon vannak.
Az egyes templomoknak saját szentségimdási napirendje van, ami általában csak akkor változik, ha a szentségimádás napja vasárnapra esik.

Nagyböjt

Böjti fegyelem

szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken.
A szigorú böjt a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. éves korig kötelező.
A betegek a böjt alól fel vannak mentve.
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein
húseledeltől való megtartóztatást kell tartani mindazoknak,
akik 14. életévüket betöltötték.
Fel vannak mentve a betegek és azok akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
Akik fel vannak mentve, a bűnbánat más cselekedetével tarthatják meg
a szigorú böjtöt illetve a húseledeltől való megtartóztatást.

Minden péntek

bűnbánati nap.
Évközi péntekeken a bűnbánati napot
vagy húseledeltől való megtartóztatással,
vagy a bűnbánat más cselekedetével tarthatjuk meg.

Hamvazószerda

a nagyböjt első napja, szigorú böjt.
Hamuszentelés és hamvazás az este 6-kor kezdődő szentmisén.

Nagyböjtben minden pénteken

este 6-kor szentmise,
előtte ½ 6-tól keresztúti ájtatosság.

Nagyböjt péntekjein
húseledeltől való megtartóztatást kell tartani mindazoknak,
akik 14. életévüket betöltötték.
Fel vannak mentve a betegek és
azok akik nem a saját asztaluknál étkeznek.
Akik fel vannak mentve,
a bűnbánat más cselekedetével
tarthatják meg a húseledeltől való megtartóztatást.

Nagyheti szertartások rendje templomunkban

Virágvasárnap

Barkaszentelés a de. 10 órai szentmise elején.

Nagyhétfő


szentmise este 6-kor

Nagykedd


szentmise este 6-kor

NagyszerdaNagycsütörtök

Az utolsó vacsora napja

Ünnepi szentmise és oltárfosztás este 6-kor

Nagypéntek

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Jézus kereszthalálának napja, szigorú böjti nap
Nagypénteki szertartások:
Passió, Hódolat a kereszt előtt, Szentáldozás délután 3-kor

Nagyszombat

Szentsírlátogatás egész nap.

Húsvéti vigília

Jézus feltámadásának ünneplése
Tűz és húsvéti gyertyaszentelés - Olvasmányok -
Keresztvízszentelés - Allelujás szentmise - este 8-kor
Igény esetén a húsvéti ételek megáldása

Húsvét vasárnapja

Ünnepi szentmisék a szokásos vasárnapi rendben.

Húsvét hétfő

(ajánlott ünnep)
Ünnepi szentmise csak 08.00 órakor.

Feltámadt Krisztus, alleluja! - Valóban feltámadt, alleluja!

Pünkösd vasárnap

a Szentlélek kiáradásának ünnepe,
szentmisék a szokásos vasárnapi rendben.
Ezzel az ünneppel fejeződik be a húsvéti idő.

A Szentháromság misztériumát a pünkösd utáni első vasárnapon ünnepeljük.

Úrnapja

Pünkösd után a második vasárnap Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe.
Ezen a napon úrnapi körmenetet tartunk a templomkertben.

Július 26, szent Anna ünnepe

Szent Anna goblein

Templomunk búcsúját Szent Anna ünnepén
július 26-án, illetve július utolsó vasárnapján tartjuk.


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu