Hirdetések
Főoldal
Templomi programok
Szentségek kiszolgáltatása
Ünnepeink
Hitoktatás, katekézis
Hivatalos ügyintézés
Katekumenátus
Betegellátás
Plébániánk hívei
Történelmi visszatekintés
Karitász csoport
Anyagi ügyek
Képek: a templomban
Külső képek

Történelmi visszatekintés

A Győr - Szabadhegyi plébánia története

Szabadhegy ősi település. 1200 körül már okiratok említik Szabadi, illetve Szőllős néven. A hívek kis száma miatt azonban önálló plébánia alakítását csak 1750 körül lehetett komolyan tervbe venni. 1743 óta már rendszeresen jártak ki vasárnapi istentiszteletre a székesegyházi káplánok. Az ekkori templom helyéről és méreteiről nem tudunk. 1787-ben megkezdték az egyházi anyakönyvezést a kijáró belvárosi káplánok.

1789-ben egy áldozatos szabadhegyi polgár, Farkas Márton végrendeletében - utód híján - minden vagyonát a szabadhegyi plébánia alapítására hagyta. Az 1994-ben elbontott plébánia az ő saját háza volt. Az akkori templom - valószínűleg csak kis kápolnácska - már összeomlóban volt. Ezért a plébániaépület egyik szobáját nevezték ki templommá. 1800 táján épült a második szabadhegyi templom a mostani plébánia udvarán. Fafedeles templom volt, torony csak később épült hozzá, amikor a szabadhegyiek saját erejükből 2 harangot szereztek bele.

A megnövekedett lélekszámnak egyre szűkebb templom már düledezőben volt, amikor Kostyán Mihály plébános a jelenlegi templom építését megkezdte. Az építésnél a város is sokat segített, de a fő terhet a szabadhegyi hívek vállalták.
A mai templomot 1903. június 7-én szentelték fel, Szent Anna tiszteletére.

A két világháború között Szabadhegy teljesen összeépült Győrrel. A falusias, szétszórt településből városrész lett, amelynek építése ma is folytatódik. A plébánia területe jelenleg a pápai vasútvonaltól délre eső városrész, Kismegyer kivételével.
A II. világháborúban a templom sokat szenvedett, a tornyot is találat érte. A háborús károkat Haller János plébános gondossága állította helyre. Templomunk kívülről és belülről is megújult. A templom belsejét Samodai József festőművész 5 freskója díszíti. Templomunk belső felújítása 2002-ben készült el, jó lelkű adakozók és támogatóink jóvoltából.

A plébánia régi épületét már nem volt érdemes felújítani, ezért Németh Attila plébános úr irányításával a szabadhegyi hívek közreműködésével 1994-ben új plébániát építettek.

Templomunk 100 éves jubileumára a templom szentélye is megújult: az új liturgikus térbe új szembemiséző oltár készült, korszerűsítettük a templom világítását és elkészültek templomunk színes üvegablakai is. Ezt követő években egy új kisharang került a toronyba, felújítottuk a harangozó szerkezetet, új vezérlő óra került a sekrestyébe, ahová új sekrestyei szekrények is készültek. 2008-ban újraaranyoztattuk a főoltárt, a két mellékoltárt és a szószéket. 2009-2010-ben felújítottuk templomunk orgonáját.

Megköszönjük elődeinknek templomunkért vállalt sok-sok áldozatát és munkáját. Szeretnénk, ha mai híveink megőriznék őseink szellemiségét, példájukat követve azt továbbvinnék, egyre gazdagodó lelki és szellemi örökséget hagyva utódainkra.
Isten áldása kísérje mindazokat, akik életükkel, adományaikkal és munkájukkal segítik Isten dicsőségének és embertársaink üdvösségének szolgálatát.

Plébánosok Győr - Szabadhegyen

1789-1795 Both Antal, kihelyezett káplán;
1795-1806 Hoszik Ferenc;
1807-1808 Koncz Antal;
1808 Geisz János;
1811-1812 Horváth Márton;
1812-1813 Dresmitzer József;
1813-1815 Bausz József;
1815-1824 Zolnay Károly;
1824-1826 Tartsay István;
1826-1833 Kaszner József;
1833 Markovits Ferenc;
1833-1836 Hess József;
1836-1848 Schey Antal;
1848-1853 Lőrincz Károly;
1853 Horváth László;
1853-1855 Sztokovics Antal;
1855-1859 Horváth Ferenc;
1859-1862 Horváth László;
1862-1873 Horváth Ignác;
1873 Tóth István;
1873-1878 Czakó Mihály;
1878-1890 Páder Rezső;
1890 Csóka József;
1890-1916 Kostyán Mihály, templomunk építtetője;
1916 Szekendy József;
1916-1926 Újlaki István;
1926-1957 Haller János;
1957-1958 Ratatics Ferenc;
1958-1984 Józsa Lajos;
1984-2002 Németh Attila;
2002-2011 Dr. Rédly Elemér;
2011- Tájmel Antal

Káplánok Győr - Szabadhegyen

1951-1952. Árnics László;
1952-1957. Bankó Ignác;
1958-1961. Endrődi Jenő;
1961-1962. Vámos István;
1963-1972. Bindes Ferenc;
1972-1984. Németh Attila.


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu