Hirdetések
Főoldal
Templomi programok
Szentségek kiszolgáltatása
Ünnepeink
Hitoktatás, katekézis
Hivatalos ügyintézés
Katekumenátus
Betegellátás
Plébániánk hívei
Történelmi visszatekintés
Karitász csoport
Anyagi ügyek
Képek: a templomban
Külső képek

Anyagi ügyek

A Győr - Szabadhegyi plébánia hívei

A népszámlálási adatok alapján kb. 12-13 ezer ember lakik a plébánia területén. Ezek közül becslésünk szerint a statisztikai adatok alapján kb. 9 ezer katolikus. Az egyházközség kimutatásában jelenleg 1750 önkéntes egyházi adót (egyházfenntartási hozzájárulást) fizetőt tartunk nyilván. Hozzátartozóikkal együtt ez kb. 5200 lakót jelent.

Egyházfenntartási hozzájárulás (egyházi adó)

A Győr - Szabadhegyi Egyházközségnek nyilvántartott adófizetői közül a 2005. évben 1710 család fizetett egyházfenntartási hozzájárulást. Kérjük mindazokat, akik katolikusnak vallják magukat és készek egyházközségünket anyagilag is támogatni, jelentkezzenek a plébánián (Győr, József A. u. 46.)

2018. január 1-től

önkéntes egyházfenntartási hozzájárulás (egyházi adó)
javasolt mértéke az éves jövedelem 1 százaléka.

A minimális adó mértéke

kereső házaspár: 10 000,- Ft. nyugdíjas házaspár: 6 000,- Ft.
kereső felnőtt: 5 000,- Ft. egyedülálló nyugdíjas: 3 000,- Ft.

Megköszönjük azok áldozatkészségét,
akik ennél az összegnél többet,
néhányan pedig sokszorosan többet adtak.

Az egyházi adót, illetve önkéntes egyházközségi hozzájárulást be lehet fizetni

- a plébánia hivatalban nyitvatartási időben
hétfőn - szerdán - pénteken reggel 8-tól 9-ig,
kedden - csütörtökön du. 4-től 5-ig;
- a sekrestyében a szentmisék után,
- banki átutalással
(bankszámlaszám: 11996389-06330972-10000001)
- illetve a Plébánia megbízólevelével rendelkező adószedőnek,
aki házhoz megy.

Azokat, akik mostanában költöztek a plébánia területére,
kérjük, hogy jelentkezzenek a plébánián.

Jó szívvel adott hozzájárulásukat előre is köszönjük!
Isten áldása kísérje mindazokat, akik életükkel, adományaikkal és munkájukkal segítik Isten dicsőségének és embertársaink üdvösségének szolgálatát.

A plébánia bevételei

önkéntes egyházfenntartási hozzájárulásból, a templomi perselyadományokból, a stóladíjakból és egyéb adományokból származnak.
Az önkéntes egyházfenntartási hozzájárulás befizetését külön számítógépes programmal tartjuk nyílván.

A plébánia főbb kiadásai

az egyházmegyének befizetendő központi járulék; a személyi kiadások (plébános illetménye és a megbízásos munkatársak tiszteletdíja); a közüzemi kiadások (telefon számla, áramdíj, gázdíj, szemét és vízdíj…); a működési kiadások (gyertya, ostya, misebor… irodai költségek: posta, fénymásolás, űrlapok…) a templom és a plébánia karbantartási kiadásai;
A rendkívüli kiadások külön költségvetés és jóváhagyás alapján eszközölhetők.
A főállású hitoktatók az Egyházmegyei Hatóság útján költségvetési forrásból kapják fizetésüket.

Költségvetés és számadás

A plébánia bevételeit és kiadásait – amelyeket a megfelelő pénztárkönyvekben könyvelik – a plébánia képviselőtestülete által készített és az Egyházmegyei Hatóság által jóváhagyott költségvetés alapján használják fel és számolják el. Az előző év számadását és a kezdődő év költségvetését az egyházközség képviselőtestülete valamelyik januári vasárnap tartandó gyűlésen tárgyalja meg és fogadja el. Azok az adófizetők, akik rendszeresen fizetik egyházközségi hozzájárulásukat, a számadást és a költségvetést megtekinthetik a plébánia irodájában, nyitvatartási időben. A számadásban megtaláljuk a templomra adott adományok, a perselyadományok és az egyházi adó felhasználásának elszámolását.

Templomi gyűjtések napjai:

Katolikus iskolákra gyűjtés február utolsó vasárnapján.
Szentföldi zarándokhelyek gyűjtés nagyböjt 5. vasárnapján.
Papnevelési gyűjtés húsvét 4. vasárnapján.
Péterfillér gyűjtés vasárnap Péter-Pál ünnepe után.
Missziós gyűjtés október utolsóelőtti vasárnapján.
Karitász gyűjtés szent Erzsébet ünnepe utáni vasárnap.

Stóladíjak 2010. január 1-től

Csendes szentmise 1 000
Orgonás szentmise 2 000

Csendes esküvő 9 000
Orgonás esküvő 20 000
Nászmisés esküvő 22 000

Csendes temetés 10 000
Temetés kántorral 15 000
Temetés gyászmisével 17 000


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu